Közgyűlés

Időpont: 2023. november 22. (szerda) 8:00

Helyszín: Zoom felülete (online)

A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:

  1. Beszámoló a tevékenységekről
  2. 2024. évi költségvetés és szakmai tervek

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A taggyűlésen a tagok helyett csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el a meghatalmazott.

Megismételt közgyűlés: a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést 2023. december 1-én 18 órára hívjuk össze. A megismételt közgyűlést személyes jelenléttel tartjuk, helyszíne: Budapest, II. ker. Lövőház utca 39. Ulyssys Irodaház.

Tájékoztatjuk a tagokat, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

Tájékoztatjuk a tagokat, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény(továbbiakban: Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három napon belül.

Budapest, 2023. október. 22.

Dobos Orsolya, Gubcsi Judit és Székely Zsuzsanna
elnökségi tagok

Klub összejövetelek

2023. őszétől a Mózeskosár Klubokat ismét személyes jelenléttel tartjuk.

Helyszín: Budapest, II. ker. Lövőház utca 39. Ulyssys Irodaház

A rendezvényekhez regisztráció szükséges! A regisztráláskor azt is jelezni kell, hogy gyermekkel érkeznek. Gyerekfelügyeletet minimum 5 gyermek esetén tudunk biztosítani!

Az eseményeken a férőhely véges, egyesületi tagok elsőbbséget élveznek a regisztrálásnál.

Az Egyesülethez folyamatosan lehet csatlakozni. Kérjük, belépési szándékát ezzel a nyilatkozattal jelezze: letöltés

Őszi témáink:

11.26. (vasárnap) 15.00-17.00 óra: Hogyan szeresselek jól? A korai kötődés és a neurodiverzitás. Meghívott előadó: Dr. Madarassy-Szűcs Anna, Gyermek és ifjúságpszichiáter szakorvos. Regisztráció

Felnőtt örökbefogadottak találkozója

A foglalkozásokat minden hó első keddjén 17:00 - 19:00-ig tartjuk zoom-on.

Új érdeklődők - 18. életévét betöltött örökbefogadottak - a zsuzsadns772@gmail.com címen jelentkezhetnek.

Személyes jelenlétű tematikus csoportok

Szomatodráma játék örökbefogadó szülőknek vagy várakozóknak

Időpont: 2023. december 8. (péntek) 14.00-19.00

Helyszín: Budapest, VII. ker. Damjanich u. 58.

Vezeti: Dr. Mészáros György, örökbefogadó szülő, szomatodráma játékvezető
Facebook oldala: https://www.facebook.com/szomatodramagyuri/

A tréning díja: 20 000 Ft/fő

A program minimum 3 fővel indul, maximum létszám 4 fő.

Szomatodráma regisztráció


Kutatási részvételre való felhívás

Kedves Mind!

Egy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán folyó kutatáshoz keresünk interjúalanyokat. Örökbeadó szülőket, örökbefogadó szülőket, akiknek már nagykorú örökbefogadott gyermekük van, és felnőtt örökbefogadott személyek jelentkezését is várjuk. A kutatás célja annak bemutatása, hogy milyen hatása van az örökbefogadásnak/örökbeadásnak az érintett egyének élettörténetére, családtörténetére. A részvétel önkéntes és anonim. Ha több információt szeretne vagy jelentkezne interjúalanynak, kérem, írjon nekem:

Légmán Anna (örökbefogadó szülő)
legmanna@gmail.com