Február


Közgyűlés

Időpont: 2023.02.10. 17:30 - 19:30
Helyszin: Budapest, II. Lövőház utca 39. Ulyssys Irodaház 3. emelet
Egyesületünk idén 30 éves lesz. A vezetőség tagjai egy kivételével 30, illetve legalább 20 éve vezetőként tevékenykednek az egyesületben. Egyesületünk életében ennyi idő elteltével eljött a megújulás ideje, ami azt is jelenti, hogy szeretnénk fiatalabb, rátermett, lelkes vezetők kezébe adni a staféta botot, ezért a jelenlegi vezetőség a következő beszámoló - és vezetőségválasztó közgyűlésen benyújtja lemondási nyilatkozatát.
A 2023.január 27-ére kitűzött választóközgyűlés a szavazásra jogosult megjelentek nem elegendő száma miatt a közgyűlés határozathozatalra nem volt jogosult, ezért új időpontot tűztünk ki a választás megtartására. Az alábbiakban tájékoztatjuk a Mózeskosár Egyesület tagjait az ismételt közgyűlés helyéről, időpontjáról, valamint a napirendi pontokról.
A közgyűlés helye: Budapest, II. ker. Lövőház utca 39.
A közgyűlés időpontja: 2023. február 10. 17.30.
A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerülnek tárgyalásra:
  1. Beszámoló az egyesület 2022 évi tevékenységéről és pénzügyi helyzetéről
  2. Alapszabály módosítás
  3. Vezetőségválasztás
  4. Az egyesület székhelyének módosítása: (Javasolt új cím:1161 Budapest, Rózsa utca 38.)
  5. Egyebek: aktualitások, jövőbeli tervek megvitatása.
Az ülésen valamennyi tag személyes jelenléttel vesz részt. A közgyűlés nyilvános, szavazati joggal viszont csak az egyesületi tagok rendelkeznek. Javaslatait, az egyesület működésével kapcsolatos észrevételeit minden jelenlévő elmondhatja, kérdéseit felteheti.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A jelenlévő tagok az alapszabály minden módosítási pontjáról külön szavaznak.
A vezetőségválasztás titkosszavazással történik.
Jelölési javaslatokat az egyesület tagjai a kozgyules@mozeskosaregyesulet.hu email címre küldhetik el 2023.02.08-ig a jelölt egyesületi tag nevével, néhány mondatos indoklással. Kérjük, hogy a félreértések elkerüléséért a jelölttel egyeztessétek jelölési szándékotokat. Ha a jelöléssel kapcsolatban kérdés merül fel a fenti email címen tudjátok elérni a jelölőbizottság tagjait is.
A közgyűlésen a tagok helyett csak közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el a meghatalmazott.
Tájékoztatjuk a tagokat, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti, jelen meghívóban közölt napirenden szereplő ügyekben, a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
Ezen a közgyűlésen más ügyekben nem lehet határozatot hozni még kellő számú jelenlévő esetében sem.
Tájékoztatjuk a tagokat, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény továbbiakban: Ptk.) 3:73. § (1) bekezdése szerint a tagok, illetve az egyesület szervei indokolással a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három napon belül.

A közgyűlés ideje alatt a 3 év feletti gyermekek felügyeletét az egyesület térítésmentesen biztosítja.
Amennyiben erre igényt tar kérjük jelezze február 8-ig a majorosm848@gmail.com e-mail címen!

Dátum, 2023.01.27.
Székely Zsuzsanna
az egyesület képviselője

Identitásműhely örökbefogadott kamaszoknak (15-18 év)

Időpont: 2023.02.17-2023.04.21., péntekenként 18:00 - 20:00
Helyszin: Budapest, II. Lövőház utca 39. Ulyssys Irodaház 3. emelet
Csoportvezető:Földy-Molnár Lilla mentálhigiénés segítő és Székely Zsuzsanna tanácsadó pszichológus

kodelottem